Select Country

Select Language

팝업 닫기

Wartość
edukacyjna Magformers

Magformers to narzędzie edukacyjne na całe życie - opracowane tak,
by przynosić korzyści edukacyjne małym i dużym dzieciom oraz osobom w każdym wieku.

Etap sensoryczno-motoryczny (od narodzin do lat 3)

W tym okresie formuje się 80% mózgu. Mózg i układ nerwowy rozwijają się pod wpływem stymulacji sensorycznej i ruchu palców.

Skutek nauki

 • Stymulowanie zmysłu wzroku poprzez różne kolory i kształty.
 • Stymulowanie zmysłu słuchu poprzez efekty dźwiękowe towarzyszące łączeniu i rozłączaniu klocków.
 • Zwiększenie zdolności rozpoznawania kolorów i kształtów
 • Rozwijanie koordynacji ręka-oko poprzez łączenie / odłączanie Magformers.
 • Rozwijanie małej i dużej motoryki przez ruch ramion oraz dłoni.

Etap gorliwego odkrywania (Wiek 3 do 5 lat)

W tym okresie dzieci z entuzjazmem odkrywają otaczający je świat. Starają się samodzielnie kontrolować otaczające je przedmioty, co stymuluje ich ciekawość. Myślenie symboliczne jest już rozwinięte na tyle, że do zabawy wykorzystują wyobraźnię i naśladują różne zachowania.

Skutek nauki

 • Rozwój umiejętności operowania palcami.
 • Rozwój zdolności wielotorowego myślenia, wyobraźni i kreatywności dzięki możliwości spontanicznej zabawy.
 • Rozwój umiejętności artystycznych i zrozumienie symetrii, konstrukcji, stron i linii.

Etap zachowań niezależnych (wiek 5 do 7 lat)

Zachowania dzieci stają się samodzielne, niezależne i nastawione na osiągnięcie celu. Rozwija się zdolność myślenia i wyrażania siebie na swój własny, indywidualny sposób. Zabawy stają się kreatywne i oryginalne.

Skutek nauki

 • Rozumienie podstawowych pojęć matematycznych, takich jak część i całość, proporcjonalność i model.
 • Umiejętność porównania kształtów i rozmiarów, położenia oraz kierunków góra-dół i lewo-prawo w celu zrozumienia pojęcia relacji semiotycznych i świadomości przestrzennej.
 • Rozwój kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów, niezależności i pewności siebie.
 • Rozwój umiejętności językowych.

Etap myślenia konkretnego (wiek 7-12 lat)

Dzieci potrafią myśleć konkretnie i odtwarzać w szczegółach to, czego doświadczyły. Dzięki temu procesowi rozwijają się umiejętności obserwacji oraz analitycznego i logicznego myślenia.

Skutek nauki

 • Rozwój umiejętności obserwacji i myślenia analitycznego w celu tworzenia różnych obiektów.
 • Rozwój świadomości przestrzennej dzięki budowaniu i tworzeniu konstrukcji.
 • Rozwój logicznego myślenia i rozumowania.
 • Konstruktywna krytyka - umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów poprzez tworzenie skomplikowanych konstrukcji.
 • Umiejętność zastosowania pojęć matematycznych i zasad naukowych w praktyce - do tworzenia magnetycznych konstrukcji.